ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130