องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทรศัพท์ : 074-691405 โทรสาร : 074-691303
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06930304@dla.go.th