การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565
11 เมษายน 2565

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564

936


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ