ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

โทรศัพท์ : 074-691405 โทรสาร : 074-691303

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06930304@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.เขาชัยสน