ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการกรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน

กิจกรรมโครงการกรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน

19

16 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลเขาชัยสน  ประจำปี 2567

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลเขาชัยสน ประจำปี 2567

32

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

476

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครอบครัว นางอาฉะ สรรนุ่ม บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน

ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครอบครัว นางอาฉะ สรรนุ่ม บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน

961

1 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

977

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

1286

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาจิตใจ

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาจิตใจ

1160

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบหอถังประปาแบบป๊อกแทงค์หมู่ที่ 8 ต.เขาชัยสน

การเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบหอถังประปาแบบป๊อกแทงค์หมู่ที่ 8 ต.เขาชัยสน

1236

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุม (Open House) ครั้งที่ 3

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุม (Open House) ครั้งที่ 3

1135

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566

1347

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าร่วมวันต่อต้อนคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 (ออนไลน์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าร่วมวันต่อต้อนคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 (ออนไลน์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

1159

13 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับรางวัล ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับรางวัล ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1203

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอบต.เขาชัยสน

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอบต.เขาชัยสน

1160

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่แก่ครอบครัวเปราะบาง

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่แก่ครอบครัวเปราะบาง

1176

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดวัคซีนหมาแมว ปี 2565

ฉีดวัคซีนหมาแมว ปี 2565

1167

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการรุ่นที่29

กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการรุ่นที่29

1175

19 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1154

19 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อำเภอเขาชัยสน

เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อำเภอเขาชัยสน

1161

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16

1165

13 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร

1153

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...