องค์การบริหารส่วตำบลเขาชัยสน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567