อบต.เขาชัยสน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week เพื่อประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะ