ภาพกิจกรรม
การเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบหอถังประปาแบบป๊อกแทงค์หมู่ที่ 8 ต.เขาชัยสน
1236
15 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ติดตั้งระบบหอถังประปาหมู่ที่ 8 ต.เขาชัยสน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน