ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุม (Open House) ครั้งที่ 3
1136
27 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน (Open House) ครั้งที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข