ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครอบครัว นางอาฉะ สรรนุ่ม บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน
962
1 พฤศจิกายน 2566

นายสุชิต  ชูเชิด รองนายก อบต.เขาชัยสน

พร้อมด้วย นางสงบ  ลักษณะ หัวหน้าสำนักปลัด  และพนักงานส่วนตำบล อบต.เขาชัยสน

ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครอบครัว นางอาฉะ สรรนุ่ม

บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

เนื่องจากประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง ได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพกลับมาใช้

อยู่อาศัยได้ดังเดิม