ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
30 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำต่างๆบริเวณเขาชัยสน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
25 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำต่างๆบริเวณเขาชัยสน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา
7 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 มีนาคม 2564

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
3 มีนาคม 2564

0


ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน พ.ศ. 2562
3 มีนาคม 2564

0


ข้อบัญญัติการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
3 มีนาคม 2564

0


ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3 มีนาคม 2564

0


ประกาศข้อบัญญัติกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน
3 มีนาคม 2564

0


ประกาศข้อบัญญัติท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ตุลาคม 2562

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ