การร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงานปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประประชาชน นายสมพร มิ่งสกุล
28 มิถุนายน 2564

0


รายงานปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประประชาชน นายสมพร  มิ่งสกุล

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นายเอกชัย บุญเกลี้ยง
25 มิถุนายน 2564

0


รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นายเอกชัย  บุญเกลี้ยง

เอกสารแนบ
แจ้งผลตรวจสอบเหตุร้องเรียน นางเบญจพร จินดาย้อย
7 มิถุนายน 2564

0


แจ้งผลตรวจสอบเหตุร้องเรียน นางเบญจพร  จินดาย้อย

เอกสารแนบ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
10 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
10 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำร้อง
10 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำร้องทั่วไป ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
10 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ