แผนดำเนินงานประจำปี
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 กันยายน 2566

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ตุลาคม 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 ตุลาคม 2565

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 เมษายน 2565

206


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564

242


แผนดำเนินงาน 2564

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563

220


แผนดำเนินงาน 2563

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 มกราคม 2562

245


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ