นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
5 กันยายน 2566

222


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
5 กันยายน 2566

279


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
5 กันยายน 2566

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 ตุลาคม 2565

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ