บริการยื่นคำร้อง/คำขอระบบออนไลน์ E-Service
แบบฟอร์มยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
15 กุมภาพันธ์ 2566

1


การให้บริการยื่นคำร้อง/คำขอระบบออนไลน์ (E-Service)
15 กุมภาพันธ์ 2566

78


                  คลิ๊กด้านล่าง...เพื่อรับบริการ               

  https://www.khaochaison.go.th/eservice.asp

คำร้องขออนุญาตใช้ห้องประชุม อาคาร สนามกีฬา และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
29 สิงหาคม 2565

58


                               คลิ๊ก..ด้านล่าง หรือสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูล

                                     https://forms.gle/2dYXM6QDLFfkarwv9

คำร้องทั่วไป
29 สิงหาคม 2565

44


                                  คลิ๊ก..ด้านล่าง หรือสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูล

                                        https://forms.gle/MP8h1nB3DSvXy1Z87

คำร้องขอใช้พื้นที่
26 สิงหาคม 2565

13


             คลิกด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล

 https://forms.gle/MdssXTaAYWXYJd52A

การแจ้งและชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร
10 มีนาคม 2564

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งและชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ