แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 มกราคม 2565

148


แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 พฤศจิกายน 2564

166


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 เมษายน 2564

214


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2564

231


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
4 มีนาคม 2564

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564

260


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ