รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567
27 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 เมษายน 2566

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 มกราคม 2565

160


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 สิงหาคม 2564

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2563

242


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ