ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม
28 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47 - 032 สายเพชรเกษม - สะพานแย หมู่ที่ 14 บ้านป่ายูง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน ตอนที่ 4 พท.ถ 47 - 037 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-052 สาย รพช. - ห้วยน้ำขาว (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
20 มิถุนายน 2566

38


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-052 สาย รพช. - ห้วยน้ำขาว (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมเพดานห้องน้ำ ดาดฟ้ารั่วซึม ที่อาคารร้านค้าโอทอป
12 เมษายน 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมเพดานห้องน้ำ ดาดฟ้ารั่วซึม ที่อาคารร้านค้าโอทอป ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ขนาดกว้าง 1.95 เมตร ยาว 1.95 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 44/2566
12 เมษายน 2566

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ขนาดกว้าง 1.95 เมตร ยาว 1.95 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 44/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาบ้านโคกสระที่รับโอนมาอยู่ในความรับผิดชองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
11 เมษายน 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาบ้านโคกสระที่รับโอนมาอยู่ในความรับผิดชองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ
10 เมษายน 2566

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 ตู้
7 เมษายน 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 ตู้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ
7 เมษายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จ้างเหมาทำเตาไร้ควันพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการขยะทั่วไปประเภทพลาสติกแปรรูปเป็นวัสดุหมุนเวียนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด
7 เมษายน 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จ้างเหมาทำเตาไร้ควันพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการขยะทั่วไปประเภทพลาสติกแปรรูปเป็นวัสดุหมุนเวียนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 17 รายการ
17 กุมภาพันธ์ 2566

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 17 รายการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 39 รายการ
9 กุมภาพันธ์ 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 39 รายการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถยนต์ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถยนต์ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน) ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 7920 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

42


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน) ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 7920 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
3 ตุลาคม 2565

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ