การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
12 เมษายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการหบิหารหทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566
16 มกราคม 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการหบิหารหทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
30 พฤศจิกายน 2565

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
30 พฤศจิกายน 2565

249


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนา
30 พฤศจิกายน 2565

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ