ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
12 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
11 เมษายน 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
18 ตุลาคม 2565

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
5 เมษายน 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
14 ตุลาคม 2564

161


    รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

 
     
                                       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)


โดย งานนิติการ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
7 เมษายน 2564

246


รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)


            โดย งานกฎหมายและคดี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) สำนักงานปลัด   

เอกสารแนบ