กิจการสภา
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
13 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
13 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
13 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
13 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่องชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่2
25 สิงหาคม 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังหารประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1
9 สิงหาคม 2566

0


แจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 และสมัยแรกประจำปี 2567
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
แจ้งนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่ 2
29 สิงหาคม 2565

98


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่ 2

แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
25 สิงหาคม 2565

92


แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2565

99


ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2565

96


ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ 2565
5 สิงหาคม 2565

97


แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ 2565

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่1
5 สิงหาคม 2565

92


ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่1

เอกสารแนบ
การเรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
27 กรกฎาคม 2565

98


การเรียกประชุมสภาอบต.  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
แจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565
11 กรกฎาคม 2565

96


แจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565
11 กรกฎาคม 2565

90


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่1 ประจำปี 2565