การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 พฤศจิกายน 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 พฤศจิกายน 2564

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 มกราคม 2564

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ