มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. ม.6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
21 เมษายน 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. ม.6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
21 เมษายน 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกหนองปลิง หมู่ที่ 9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
9 กุมภาพันธ์ 2565

140


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกหนองปลิง หมู่ที่ 9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง (พท.ถ47-089) จากสายควนอ้ายเม่น - ควนยวน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
25 พฤศจิกายน 2564

170


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง (พท.ถ47-089) จากสายควนอ้ายเม่น - ควนยวน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง (พท.ถ47-053) จากสายตาขุนดำ - สายบ่อน้ำร้อนบ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
24 พฤศจิกายน 2564

168 

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง พท.ถ.47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา -บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
24 พฤศจิกายน 2564

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง พท.ถ.47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา -บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
24 พฤศจิกายน 2564

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
15 กันยายน 2564

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ