แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เขาชัยสน
19 เมษายน 2566

48


แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เขาชัยสน

เอกสารแนบ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
21 เมษายน 2565

112


แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร

เอกสารแนบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ
21 เมษายน 2565

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินด้านงานจัดเก็บรายได
7 มกราคม 2564

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินด้านงานจัดเก็บรายได ได้ที่นี่
เอกสารแนบ