นโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy
12 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโนบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโนบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
27 กุมภาพันธ์ 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโนบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 มกราคม 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
10 กุมภาพันธ์ 2565

11


    กดกงดาหกหาหากหาหกา

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 กุมภาพันธ์ 2565

128


                                    นายเจริญ  รักราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อ่านคำประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                                    ในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เขาชัยสน

                                                  วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

                                  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เอกสารแนบ
โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์นโนบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
10 กุมภาพันธ์ 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์นโนบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่