ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประรายจ่ายประจำปี 2567
4 ตุลาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประรายจ่ายประจำปี 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 กันยายน 2565

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่