แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 พฤศจิกายน 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (2566 -2569)
3 ตุลาคม 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ