ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-032 สายเพชรเกษม - สะพานแย หมู่ที่ 14 บ้านป่ายูง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
18 เมษายน 2567

408