ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคเรียนที่ 1(ต.ค.66)-ภาคเรียนที่ 2(เม.ย.67)
29 กันยายน 2566

65