หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 3. การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
30 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
30 พฤศจิกายน 2565

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30 พฤศจิกายน 2565

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ