การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
5 เมษายน 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565

126


นายเจริญ รักราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ร่วมการประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 13 บ้านนางหลง
11 กุมภาพันธ์ 2565

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 13 บ้านนางหลง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 8 บ้านหัวหรั่ง
11 กุมภาพันธ์ 2565

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 8 บ้านหัวหรั่ง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประชุมช่วยเหลือผุ้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
11 กุมภาพันธ์ 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมช่วยเหลือผุ้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
27 มกราคม 2565

113


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 7 บ้านลานช้าง
17 มกราคม 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 7 บ้านลางช้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 2 บ้านโคกขาม
17 มกราคม 2565

113


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมประชาชน หมู่ 2 บ้านโคกขาม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564
3 มีนาคม 2564

226


การประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เสนอปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.เขาชัยสน

สถานที่ดำเนินการ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ผู้เข้าร่วม  คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิก  จำนวน 220 คน 

การประชุมจัดทำแผนด้านการจัดการพลังงานในชุมชน
18 กุมภาพันธ์ 2564

280


การประชุมจัดทำแผนด้านการจัดการพลังงานในชุมชน

สู่การจัดทำแผนพลังงานปฏิบัติการนำร่องของหมู่บ้านพลังงาน  

เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาของ อบต.เขาชัยสน

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ   งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.เขาชัยสน  ร่วมกับ

                        สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง   

สถานที่ดำเนินการ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ผู้เข้าร่วม   ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านละ 3-5 คน  รวม 50 คน