การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

58


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต

กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ออนไลน์)

และการประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต 
 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564

248


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ